This site uses cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site you agree to this.OK More information

other commercial space no. 2152

Basic information
property ID VBB2152
Ownership personal
Type of space other commercial space
Overall area 161.1 m²
Floor area 148.6 m²
Price CZK 5 430 000 *
Floor 1/4
Unit state fit out
Furnishings yes
Rental income** CZK 325 800/year
Parking area yes

* Not subject to VAT
** Min. expected rental income that is not guaranteed.

Výborná investiční příležitost

Projekt vbloku nabízí stabilní výnos z pronájmu jednotky už v prvním roce!

Cena jednotky CZK
2 mil.
10 mil.
Vlastní prostředky %
10 %
100 %
Výše hypotéky 1386259 CZK
Úrok 2,34 %
Doba splácení

Výnos z pronájmu jednotky 118000 CZK/year 10,05 % p.a.

Splátka hypotéky
6825 CZK/month

Upozorňujeme, že investiční kalkulačka výnosů je doplňkovým nástrojem, který umožňuje pouze orientační výpočet výnosů. Skutečný výnos investice se může od vypočteného výnosu pomocí této kalkulačky lišit, zejména v závislosti na inflaci, vývoji finančního trhu a trhu nemovitostí či jiných nepředvídatelných okolnostech a také s ohledem na individuální jednání každého uživatele. Za přesnost a správnost výnosu investice nenese naše společnost žádnou odpovědnost a na výnos vypočtený pomocí této investiční kalkulačky výnosů nevzniká uživateli vůči naší společnosti žádný nárok.

vbloku interiér

YOUR QUESTIONS

Vbloku is a unique project, just like each of our customers is unique to us. If you have any questions regarding the project, write to us and we will answer you forthwith.